_TA BU BU_

Kategória:
Verejné
Dátumy
15. február 2018 18:00 - 4. marec 2018 18:00
Miesto konania:
Župné námestie 962/3, 949 01 Nitra
Slovensko
 
tabubu
 
Vernisaz: stvrtok 15. februara 2018 o 18.00 hod.
 

Pozvánka

Vo výstavných priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie sa už tradične predstavujú študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tohoročný výstavný projekt s názvom TA BU BU reflektuje problematiku tabuizovaných tém v osobnom živote človeka a spoločnosti. Študenti skúmali tému strachu, odmietania, či vyhýbania sa javom, procesom a veciam vo svojom živote.
Vo svojich bádaniach sumarizovali množstvo individuálnych fóbií a charakterizovali strach ako negatívny pocit znepokojenia z možného ohrozenia či nepríjemnej emócie. Uvažovali, ako výtvarne vyjadriť tému negatívneho zážitku a ako sa s osobným problémom vyrovnať a spracovať ho. Svojimi dielami vytvárajú prostredie, ktoré divákom ponúka možnosť vnímať vlastné tabuizované témy, ktoré obsahujú širšie spoločenské vedomie odmietaného.

Výtvarné diela reagujú na prostredie galérie Bunkra a sú realizáciami pre dané miesto. Na výstave sú zastúpené rôzne médiá, ako napríklad interaktívne objekty, socha, materiálová inštalácia site-specific, odliatky grafík či konštruovaný reliéf.

Výstava TA BU BU ponúka divákovi zážitok ako podnet pre úvahu nad osobnými ako aj spoločenskými témami, ktoré nás znepokojujú a ktoré máme problém riešiť.

 

fb

 
 

Všetky termíny:

  • Od 15. február 2018 18:00 do 4. marec 2018 18:00
 

Powered by iCagenda