Habilitačná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
1. marec 2018 10:45 - 13:00

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 1. marca 2018 o 10:45 h sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. Petra Brečku, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

na tému „Gamifikácia a uplatňovanie herných prvkov v technickom vzdelávaní“ a obhajoba habilitačnej práce „Interaktívne výučbové systémy v technickom vzdelávaní“ v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika.

 
 

Všetky termíny:

  • 1. marec 2018 10:45 - 13:00
 

Powered by iCagenda