Slávnostná imatrikulácia 2017

Kategória:
Verejné
Dátum:
7. november 2017 09:00
Miesto konania:
Trieda A. Hlinku 1
Nitra, Slovensko

Dekan Pedagogickej fakulty UKF v Nitre pozýva na slávnostnú imatrikuláciu študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia PF, ktorá sa uskutoční dňa 7. novembra 2017 o 09:00 hod. v aule UKF, Trieda Andreja Hlinku č. 1, Nitra.


Účasť na slávnostnej imatrikulácii je pre všetkých študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia povinná!
   
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o významný akt, je nutné prísť vo formálnom oblečení (o 08:30).

Povinnosťou študenta je zároveň v AIS potvrdiť účasť na imatrikulácii. Zdôvodnenú neúčasť je potrebné oznámiť na študijnom oddelení.
  
V uvedený deň majú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia PF  v čase od 07:30 do 11:00 dekanské voľno, tzn. budú ospravedlnení z vyučovania na PF aj na iných fakultách.

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

prodekan pre vzdelávanie

 
 

Všetky termíny:

  • 7. november 2017 09:00
 

Powered by iCagenda