Habilitačná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
26. október 2017
Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína  Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 26. októbra 2017 sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční: 
 
a) o 09:30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Pavla Brezinu, PhD., odborného asistenta Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika.
Názov habilitačnej prednášky: Kontinuálne vzdelávanie učiteľov hudby v oblasti IKT. 
Názov habilitačnej práce:
Technika a technológie v hudobnom vzdelávaní – východiská, stav, perspektívy.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 26. október 2017
 

Powered by iCagenda