Inauguračná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
26. október 2017
Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína  Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 26. októbra 2017 sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční: 
 
a) o 12:00 hod. inauguračná prednáška doc. PaedDr. Jarmily Honzíkovej, Ph.D., docentky na Katedre matematiky, fyziky a technickej výchovy Fakulty pedagogickej Západočeskej univerzity v Plzni, v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika. 
Téma inauguračnej prednášky:
Procesuální a dimenzionální struktury tvořivého myšlení v technické výchově.

 
 

Všetky termíny:

  • 26. október 2017
 

Powered by iCagenda