Verejná obhajoba dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
24. august 2017 11:00 - 15:00

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
8.1.3 Športová edukológia : športová edukológia : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 24. augusta 2017 o 11.00 h
Mgr. Matúš KRČMÁR
„Okamžité efekty silového a rýchlostno-silového zaťaženia na zmeny parametrov rýchlostno-silových a rýchlostných schopností u silovo trénovaných športovcov“ autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
8.1.3 Športová edukológia : športová edukológia : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 24. augusta 2017 o 13.30 h
Mgr. Ivan VASIĽOVSKÝ
„Zmeny svalovej nerovnováhy u mladých atlétov vplyvom balančných cvičení“ autoreferát


S dizertačnou prácou doktorandov sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 

 
 

Všetky termíny:

  • 24. august 2017 11:00 - 15:00
 

Powered by iCagenda