Inauguračná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
29. jún 2017 11:00

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 29. júna 2017 o 11,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. Zdeny Kráľovej, PhD., pracovníčky Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika. Názov inauguračnej prednášky: „Psycholingválne faktory cudzojazyčnej fónickej kompetencie“.

 
 

Všetky termíny:

  • 29. jún 2017 11:00
 

Powered by iCagenda