Habilitačná prednáška

Kategória:
Verejné
Predchádzajúci dátum:
23. marec 2017 12:30
Miesto konania:
Dražovská cesta č. 4, 949 74 Nitra
Slovensko

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 23. marca 2017 (štvrtok) sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:


a) o 10:00 h habilitačná prednáška PaedDr. Kataríny Hollej, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre), v študijnom odbore 1.1.4 Pedagogika na tému „Mediálna výchova a jej miesto v prevencii agresie a online agresie detí a mládeže“ a obhajoba habilitačnej práce „Sexting a kyberšikana“,

b) o 12:30 h habilitačná prednáška Ing. Daniela Kučerku, PhD., ING-PAED IGIP (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra oborových didaktik), v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika na tému „Modely interaktívneho technického vzdelávania“ a obhajoba habilitačnej práce „Integrované didaktické pracoviská“.

 
 

Všetky termíny:

  • 23. marec 2017 12:30
  • 23. marec 2017 10:00
 

Powered by iCagenda