Johannes Patzelt – Castor et Polux, opera

Kategória:
Verejné
Predchádzajúci dátum:
20. december 2017 19:00
Príloha


Katedra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
a
občianske združenie Priatelia starého divadla
uvádzajú svetovú premiéru scénického uvedenia barokovej opery
Johannes Patzelt: Castor et Pollux

Opera Castor et Pollux od skladateľa Johannesa Patzelta patrí ku skvostom barokovej hudobnej kultúry niekdajšieho Rakúsko-Uhorska s priamymi odkazmi na Slovensko. Prvé zmienky o skladateľovi Johannesovi (či Jánovi) Patzeltovi sa viažu na jeho rodisko Šoproň, kde väčšinu života pôsobil. Notový zápis opery Castor a Pollux sa však zachoval na Slovensku – v známej knižnici kaštieľa v Oponiciach neďaleko Nitry. Vďaka práci slovenských hudobných teoretikov z hudobného oddelenia Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa podarilo materiál objaviť a vydať ho vo Vydavateľstve OPUS. Vďaka tomu, že sa materiál – partitúra i party jednotlivých nástrojov – zachovali v neporušenom stave, mohlo dielo takmer 250 rokov po svojom vzniku (1743) zaznieť v koncertnom prevedení slovenského súboru pre starú hudbu Musica Aeterna (v osemdesiatych rokoch 20. storočia).
Dnes, keď sa k tomuto dielu po druhýkrát vraciame a uvádzame ho v plnej – javiskovej podobe, ide o ďalší historický krok v interpretačných dejinách opery Castor et Pollux. Krok o to významnejší, že podľa odborníkov na tzv. starú hudbu je to dielo špičkových kvalít, nezaostávajúce v ničom za tvorbou iných Patzeltových súčasníkov európskeho mena.
Projekt realizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka a SĽUK-om. Uskutočnia sa štyri predstavenia: dve v Rusovciach pri Bratislave (Divadlo SĽUK) a dve v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Vstupenky na 20. 12. 2017 je možné rezervovať si na tel. čísle 0914/191 184. Rezervované vstupenky budú k dispozícii pred predstavením pred vchodom do divadelnej sály.

castor

 
 

Všetky termíny:

  • 20. december 2017 19:00
  • 19. december 2017 19:00
  • 15. december 2017 19:00
  • 14. december 2017 19:00
 

Powered by iCagenda