Katedry

Katedra hudby/Department of Music
    Mgr. Alena Čierna, PhD.
    vedúci katedry/head of department
    Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
    http://www.kh.pf.ukf.sk

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií/Department of Language Pedagogy and intercultural Studies
    doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
    vedúci katedry/head of department
    Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
    http://www.klis.pf.ukf.sk

EnJoy

Katedra pedagogiky/Department of Pedagogy
    prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
    vedúci katedry/head of department
    Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
    http://www.kpg.pf.ukf.sk

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Katedra pedagogickej a školskej psychológie/Department of Educational and School Psychology
    doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
    vedúci katedry/head of department
    Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
    http://www.kpsp.pf.ukf.sk

Poradňa

Katedra techniky a informačných technológií/Department of Technology and Information Technologies
    doc.. PaedDr. Janka Depešová, PhD.
    vedúci katedry/head of department
    Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
    http://www.ktit.pf.ukf.sk

Metodické a poradenské centrum e-technológií

Katedra telesnej výchovy a športu/Department of Physical Education and Sport
    doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
    vedúci katedry/head of department
    Tr. A. Hlinku č. 1, 949 74 Nitra
    http://www.ktvs.pf.ukf.sk

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy/Department of Creative Arts and Art Education
    PaedDr. Janka Satková, PhD.
    vedúci katedry/head of department
    Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
    http://www.kvtv.pf.ukf.sk