*ZÁPIS študentov na akademický rok 2023/24

Milé študentky, milí študenti,
milé uchádzačky, milí uchádzači,
 
PF UKF v Nitre informuje, že ZÁPISY študentov na akademický rok 2023/2024 budú prebiehať podľa pokynov:
  1. do 1. ročníka Bc. štúdia (prezenčne)
  2. do 1. ročníka Mgr. štúdia (prezenčne)
  3. do 1. ročníka PhD. štúdia
  1. do ďalšieho roku štúdia
 
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri je plánovaný od 25. septembra 2023.
 
Sledujte prípadné zvýraznené zmeny.
 

do 1. ročníka DPŠ a Rozširujúce štúdium