Koncert pre Ukrajincov

Milá kolegyňa, milý kolega,

spolu so študentmi, pedagógmi a umelcami-hosťami Katedry hudby PF UKF si Vás a Vaše rodiny z Ukrajiny dovoľujeme pozvať na spoločenské popoludnie, ktoré sa uskutoční tento piatok (všetky informácie sú uvedené v pozvánkach nižšie v linku). Do programu sú zaradené výstupy z muzikálov a ďalšie zaujímavé umelecké výstupy. Po skončení koncertu bude nasledovať pohostenie - s možnosťou zoznámiť sa navzájom a nadviazať nové vzťahy. Bude nám cťou, keď toto naše pozvanie príjmete a podujatie navštívite.

S úctou

prof. Pavol Smolík s kolegami, KH PF UKF.

 

Запрошення/Pozvánka

na jednej lodi UA

na jednej lodi SVK