Program DOD 2022

DOD PEDAGOGICKÁ FAKULTA UKF V NITRE
 
Fakulta sa zameriava na prípravu učiteľov materských, základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl ale i odborníkov, ktorí sa uplatnia ako členovia inkluzívnych podporných tímov v školách a školských zariadeniach, odborníkov v oblasti športu a rekreácie a vzdelávania dospelých.
 
Pedagogická fakulta UKF Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí
 
Kedy:
17. februára 2022 od 14:30 h
Kde:
v online priestore prostredníctvom vidokonferenčného systému UKF.
Ak sa chcete pripojiť na niektorú časť programu, stačí kliknúť na odkaz označený žltou farbou.
Nie je potrebná žiadna registrácia vopred, stačí kliknutim vstúpiť v uvedenom čase do miestnosti (odporúčame použiť prehliadač google chrome)
 
PROGRAM
14:30 – 15:00
Prezentácia študijných programov PF UKF
Moderuje: doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie
15:30 – 16:00
Informácie o postupe podávania prihlášok a prijímacom konaní
 - priestor na otázky záujemcov a uchádzačov
Moderuje: doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie
 
 
Program katedier Pedagogickej fakulty UKF
 


KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A KULTÚRY
15:00 – 15:20
Who is a good English teacher? (Aký je dobrý učiteľ angličtiny?) - workshop
                         doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD
15:20 – 15.30
Diskusia učiteľov a študentov KAJaK s uchádzačmi o štúdium doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
15:30 – 15:50
Around the World - možnosti študijných pobytov v rámci programu Erasmus+ - workshop
Mgr. Jana Kamenická, PhD., Mgr. Daniela Myjavec, PhD., Bc. Daniela Čecháková
15:50 – 16:10
Wars, Intrigues, Affairs – a peek into British past (Vojny, intrigy, aféry – náhľad do britskej histórie) - workshop
Renáta Kunová, Rebeka Kováčová
16:10 – 16:30
ENJOY your CreArtivity – literárne práce študentov v časopise ENJOY – workshop
Mgr. Diana Židová, PhD.
 
 

KATEDRA HUDBY
15:00 – 16:30
Prezentácia študijných programov Učiteľstvo hudobného umenia a Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, online diskusia s pedagógmi a doktorandmi Katedry hudby: doc. Pavol Brezina, PhD., Mgr. Ivana Lacková, Mgr. Ladislav Tischler, PhD., Mgr. Michal Jarabica, Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., ArtD.
15:30 – 17:00
Otvorená skúška na muzikál Jana 2022
Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF už tradične ponúka svojím študentom možnosť naštudovať a verejne uviesť známe muzikálové diela. Je to pre nich skvelá príležitosť nadobudnúť interpretačné skúsenosti, spievať, hrať a tancovať na scéne pred publikom.
Aktuálne pripravujeme nový slovenský autorský muzikál Ľuba Horňáka a Pavla Smolíka v hudobnom naštudovaní Mareka Štrbáka s názvom Jana 2022. Dielo je inšpirované výnimočnou historickou osobnosťou z 15. storočia, Janou z Arcu, dievčaťom, ktoré počúvalo hlas svojho srdca a svedomia ‒ a celkom neobyčajným spôsobom vstúpilo do európskych dejín ako hrdinská vojvodkyňa a morálna autorita. Je to téma, ktorá nám má čo povedať i dnes.
V rámci Dňa otvorených dverí Vám ponúkame online prístup na čítaciu skúšku tohto nového muzikálu. Keď sa pripojíte na MusikalSkuska, stanete sa na istý čas priamymi účastníkmi príprav na jeho uvedenie. Nebojte sa, nebudeme od Vás vyžadovať žiadne výkony, nebudete sa do skúšky aktívne zapájať. Budete jej pozorovateľmi. Ak sa však budete chcieť na niečo spýtať alebo povedať svoje dojmy či postrehy, špeciálne pre Vás bude na inom linku MuzikalRozhovor pedagóg našej katedry, ktorý sa s Vami rád pozhovára. Tešíme sa na Vás!
 
Facebook Katedry hudby 
Prezentačné videá:
 
Uchádzači nájdu cenné informácie o katedre a jej činnosti aj na web-stránke katedry: www.kh.pf.ukf.sk 
 

KATEDRA PEDAGOGIKY
15:00 – 15:30
„Formujeme učiteľov, na ktorých sa nezabúda“
Informácie o študijnom programe, v ktorom formujeme učiteľov, na ktorých sa nezabúda.
15:30 – 16:00
Nestačili Ti informácie o štúdiu? Chceš vedieť viac? Zaujíma Ťa študentský život? Pýtaj sa alebo napíš svoju otázku do četu a odpovieme Ti.
https://youtu.be/7ARkxFo6zsU
 
15:00 – 15:30
  PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
„Deti musia mať v živote najmenej jedného človeka, ktorý im verí. Môžeš to byť práve Ty!“
„Poď k nám študovať, deti Ťa budú milovať. Veď učiteľka na škole, nemá žiadne mozole.“ (slogany absolventiek študijného programu PEP)
Informácie o študijnom programe zameranom na dieťa predškolského veku a žiaka na 1. stupni základných škôl.
15:30 – 16:00
Diskusia
Nestačili Ti informácie o štúdiu? Chceš vedieť viac? Zaujíma Ťa študentský život? Pýtaj sa alebo napíš svoju otázku do četu a odpovieme Ti.
 
 
Exkluzívne predstavenie nového študijného programu
15:00 – 15:30
  ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA, VYCHOVÁVATEĽSTVO A MANAŽMENT VZDELÁVANIA (bakalárske štúdium)
  ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA, SOCIÁLNA PEDAGOGIKA A MANAŽMENT VZDELÁVANIA (magisterské štúdium)
„Podať pomocnú ruku tam, kde nás potrebujú“
Exkluzívne informácie o novom študijnom programe, ktorý integruje špeciálnu pedagogiku, vychovávateľstvo/sociálnu pedagogiku a manažment vzdelávania.
15:30 – 16:00
Nestačili Ti informácie o štúdiu? Chceš vedieť viac? Zaujíma Ťa študentský život? Pýtaj sa alebo napíš svoju otázku do četu a odpovieme Ti.
https://youtu.be/YgxJiKi7-_M
https://youtu.be/BU-nfOt3Fwo
 
Exkluzívne predstavenie nového študijného programu
15:00 – 15:30
  VZDELÁVANIE DOSPELÝCH A BEZPEČNOSŤ PRÁCE (bakalárske štúdium)
  VZDELÁVANIE DOSPELÝCH A PORADENSTVO (magisterské štúdium)
„Chceš sa v živote dobre mať? Poď s nami dospelých vzdelávať!“
Exkluzívne informácie o novom študijnom programe, ktorý integruje vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce/poradenstvo.
15:30 – 16:00
Diskusia
Nestačili Ti informácie o štúdiu? Chceš vedieť viac? Zaujíma Ťa študentský život? Pýtaj sa alebo napíš svoju otázku do četu a odpovieme Ti.
 
KATEDRA PEDAGOGICKEJ A ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE
15:00 – 15:15
Predstavenie študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., vedúca Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF UKF a osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
15:15 – 16:15
webinár „MOZOG – návod na použitie“
Praktický webinár, v ktorom sa dozviete, ako sú rôzne psychologické fenomény ovplyvnené činnosťou nášho mozgu. Okrem interaktívnych cvičení a teoretického ukotvenia v neuropsychologickej problematike si každý účastník so sebou odnesie praktické tipy pre zlepšenie každodenného fungovania.
PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, pracovník Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF UKF
Uchádzači nájdu cenné informácie o katedre a jej činnosti aj na web-stránke katedry: https://www.kpsp.pf.ukf.sk
 
KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII
Video prezentácia katedry
                          Predstavenie inovovaných študijných programov
15:00 – 15:30
Možnosti štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v akademickom roku 2022/2023 a aktivity katedry
Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „Učiteľstvo techniky v kombinácii“, „Učiteľstvo praktickej prípravy“, „Učiteľstvo techniky“, „Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce“. Informácie o podmienkach prijatia na štúdium a prijímacom konaní.
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
15:00 – 16:00
Webinár
Programovanie mikrokontroléra Micro:bit
Exkurz do základov programovania a získanie zručností s prácou s mikrokontrolerom
Mgr. Erik Krajinčák
Registrácia na webinár prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
15:00 – 16:00
Webinár
Úprava digitálnej fotografie v online prostredí
Naučíš sa kreatívne spôsoby úpravy fotografií bez nutnosti inštalovania aplikácií.
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Registrácia na webinár prostredníctvom linku: https://skr.sk/OXcl4
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
14:30 – 15:00
Webinár
Ako komunikujú technici v praxi?
Komunikácia v technike od verbálnej k neverbálnej komunikácii s využitím grafického softveru.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Prihlásenie na webinár prostredníctvom Google Chrome

Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
14:30 – 15:00
Webinár
Využitie softvéru Smart Learning Suite/Lumio vo vzdelávaní
Smart learning Suite je digitálny vzdelávací nástroj na transformáciu vyučovacích hodín na aktivizujúce, kolaboratívne vzdelávacie aktivity, ktoré zapájajú študentov na ich vlastných zariadeniach alebo prostredníctvom interaktívneho displeja alebo tabule. Účastníci webináru sa podrobnejšie oboznámia s jeho súčasťou, ktorou je softvér SMART Notebook, tento možno považovať za výkonný nástroj na vytváranie a sprostredkovanie digitálneho vzdelávacieho obsahu.
doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD.
Prihlásenie na webinár prostredníctvom Google Chrome 
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
  

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
15:00 – 15:30
15:30 – 16:30
 

KATEDRA VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY
15:00 – 15:30
Diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii“ a „výtvarná edukácia“.
Moderuje vedúca katedry: PaedDr. Janka Satková, PhD.
 
Študijné plány k akreditovaným a realizovaným študijným programom na katedre:
Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii - 1. stupeň, bakalár (Bc.)
Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii - 2. stupeň, magister (Mgr.)
Výtvarná edukácia - jednopredmetové štúdium - 1. stupeň, bakalár (Bc.)
Výtvarná edukácia - jednopredmetové štúdium - 2. stupeň, magister (Mgr.)
http://www.kvtv.pf.ukf.sk/studium
Prezentácia výstavy AUDIT 2020/2021, kurátor prehliadky: doc. Mgr. Jozef Baus

prezentačné video
Uchádzači nájdu cenné informácie o katedre a jej činnosti aj na web-stránke katedry: http://www.kvtv.pf.ukf.sk/
 

PORADENSTVO A PODPORA PRE UCHÁDZAČOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
15:30 - 16:00
Diskusia 
- aktuálne informácie o podmienkach štúdia na UKF v prístupnej forme;
- poradenstvo, informácie a vzdelávacie možnosti pre uchádzačov so špecifickými potrebami v zmysle vyhlášky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami;
- konzultovanie výberu študijného programu a špecifické požiadavky s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami;
Kontaktná osoba: PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD., Email: