Deň otvorených dverí

Pedagogická fakulta UKF Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí

Kedy:      24.11.2021 od 14:00 hod.
Kde:     v online priestore prostredníctvom univerzitného vidokonferenčného systému (MEET)
stačí kliknúť na odkaz - nie je potrebná žiadna registrácia vopred (odporúčame použiť prehliadač google chrome)
        
Program:       
14:00 14:30   Krátka prezentácia študijných programov PF UKF. Informácie o postupe podávania prihlášok a prijímacom konaní
14:30 15:00   Priestor na otázky záujemcov a uchádzačov a diskusia so študentmi PF UKF
         
Program katedier PF UKF     
KATEDRA HUDBY
15:00 15:15   Prezentácia inovovaného študijného programu Katedry hudby PF UKF – Učiteľstvo hudobného umenia,
možnosti štúdia na Katedre hudby v AR 2022/2023, informácie o podmienkach a prijímacom konaní.
Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., ArtD.; Mgr. Ladislav Tischler, PhD.; doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD. 
15:00 18:00   Priestor pre otázky záujemcov a uchádzačov o štúdium na Katedre hudby PF UKF v Nitre.
Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., ArtD.; Mgr. Ladislav Tischler, PhD.; doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.; Mgr. Ivana Lacková 
        Linky na videá z Katedry hudby a jej činnosti. Mgr. Ladislav Tischler, PhD.
h1 h2 h3 h4 h5
         
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A KULTÚRY     
15:00 15:30   Who is a good English teacher? (Aký je dobrý učiteľ angličtiny?) - online workshop, doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.,  
15:30 16:00   English folklore and its impact on our daily life (Anglický folklór a jeho vplyv na náš každodenný život) - online workshop, Mgr. Gregor Vnučko, 
16:00 16:30   There is much more to English than we think (V angličtine je omnoho viac, ako si myslíme) - online workshop,Mgr. Klaudia Pauliková, PhD., 
16:30 17:00   How well do you think you can speak English? (Myslíš, že vieš dobre po anglicky?) - online workshop, Mgr. Petra Ivenz,
17:00 17:30   Wars, Intrigues, Affairs – a peek into British past (Vojny, intrigy, aféry – náhľad do britskej histórie) - online workshop, Renáta Kunová, Rebeka Kováčová, 
17:30 18:00   Diskusia učiteľov a študentov KAJaK s uchádzačmi o štúdium, doc. 
Mgr. Eva Reid, PhD. 
         
KATEDRA PEDAGOGIKY
15:00 15:30   Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii,
krátky vstup študijného poradcu PaedDr. T. Turzáka, PhD. a doktorandky Mgr. K. Bielčikovej,
p1
15:00 15:30   Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania
krátky vstup študijných poradkýň doc. PhDr. P. Jedličkovej; PhD., PaedDr. A. Pavličkovej, PhD.
p21 p22 p23
15:00   15:30   Predškolská a elementárna pedagogika z pohľadu študentov
krátky vstup študijnej poradkyne PaedDr. J. Trníkovej, PhD. + Mgr. Rebeka Koleňáková, PhD.
p31 p32
15:00 15:30   Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
krátky vstup študijnej poradkyne: PhDr. D. Temiakovej, PhD.
p41
15:20 16:00   „Edukuj – vyber si svoje povolanie a poslanie“ – PaedDr. Nina Kozárová PhD., Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková, PhD., Workshop zameraný na aktivity, v ktorých si účastníci vyskúšajú rôzne úlohy a súťaže, zapoja svoju kreativitu a kritické myslenie a zistia, ako jednotlivé hrové činnosti súvisia so študijnými programami. Po workshope bude priestor na diskusiu.
         
KATEDRA PEDAGOGICKEJ A ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE
15:20 16:30   online webinár „MOZOG – návod na použitie“,
Pozývame Vás na praktický webinár, v ktorom sa dozviete, ako sú rôzne psychologické fenomény ovplyvnené činnosťou nášho mozgu. Okrem interaktívnych cvičení a teoretického ukotvenia v neuropsychologickej problematike si každý účastník so sebou odnesie praktické tipy pre zlepšenie každodenného fungovania.
Webinár bude viesť psychológ PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, pracovník Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF UKF.
         
KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII
15:00 15:30   Možnosti štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v akademickom roku 2022/2023 a aktivity katedry
Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo techniky v kombinácii“, „učiteľstvo praktickej prípravy“ a „učiteľstvo techniky“, informácie o podmienkach prijatia na štúdium a prijímacom konaní.
Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
15:30 16:00    Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo techniky v kombinácii“, „učiteľstvo praktickej prípravy“ a „učiteľstvo techniky“.
Doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD. 
15:00 16:00   WEBINAR DOD ktitwebinár Pozývame Vás na online webinár Programovanie mikrokontroléra Micro:bit – Mgr. Erik Krajinčák
Registrácia na webinár
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
15:00 16:00    WEBINAR DOD ktitwebinár: Pozývame Vás na online webinár Úprava digitálnej fotografie v online prostredí – Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Registrácia na webinár
Každý účastník webinára získa oficiálny certifikát
        Video prezentácia katedry
        Video absolventi
         
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
15:00 15:30   Online prezentácia študijných programov a katedry
15:30 16:30   Online diskusia s uchádzačmi o štúdium
         
KATEDRA VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY
15:00 15:30   Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijného programu „výtvarná edukácia“: garantka študijného programu doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. 
15:30 16:00   Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijného programu „učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii“: garant študijného programu doc. Mgr. Jozef Baus 
16:00 16:30   Online diskusia s uchádzačmi o štúdium študijných programov „učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii“ a „výtvarná edukácia“: vedúca katedry: PaedDr. Janka Satková, PhD. 
        web Katedry výtvarnej tvorby a výchovy
Študijné plány k akreditovaným a realizovaným študijným programom na katedre:

Video o katedre
Online prezentácia výstavy AUDIT 2020/2021, kurátor prehliadky: doc. Mgr. Jozef Baus