Žiadosť o výnimku v realizácii pedagogickej praxe

- 3. roč. Bc. PF, FF, FPV v kombinácii dvoch predmetov a jednopredmetové učiteľstvo

- 2. roč. UPV - učiteľsto pre primarne vzdalávanie

Žiadosť o výnimku v realizácii pedagogickej praxe v ZS 2020/21 treba podať 

do  17. 9. 2021.

 

V žiadosti o uznanie praxe alebo akejkoľvek výnimky je nevyhnutné:

  • uviesť typ a dôvody požadovania výnimky,
  • doložiť všetky relevantné potvrdenia (napr. lekárske),
  • vyjadrenie metodika príslušnej katedry,
  • doložiť Potvrdenie o prijatí študenta na pedagogickú prax.

V prípade potreby kontaktujte a žiadosti adresujte dr. Szíjjártóovej na Oddelenie pedagogickej praxe.

Tlačivá nájdete na stránke Oddelenia pedagogickej praxe alebo na Oddelení pedagogickej praxe.

                                                                           Katarína Szíjjártóová

Oddelenie pedagogickej praxe PF UKF