(Pred)zápis predmetov na ZS 2021/2022

banner BIG 4
Pred/zapís predmetov na nasledujúci semester viď. Harmonogram akademického roka, ostatní cca 2 týždne pred zaciatkom semestra.
Študenti prijatí do prvého ročníka po zápíse na štúdium (termín zápisu bude zverejnený a oznámeny mailom).
 
Postup:
0. Vytvoriť zápisný list na ďalší akademický rok (oba semestre) od 15.03. do 03.04.2021 (navod 6)
  
- Pred/zapis predmetov podľa harmonogramu2 týzdne do začiatku semestra.
- Pridávanie predmetov si kontrolujte so odporúčaným študijným plánom
- Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.
 
2. Prihlásiť na rozvrh hodín (navod 2) od 09.07.2021 predzapísaní
- predzapísané predmety podľa harmonogramu, nepredzapísané 2 týždne pred začiatkom semestra.
- Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu prihlásených/predzapísaných v AIS.
- nepredzapísaní 2 týždne pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.
 
 

Zo študijneho poriadku:

Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.
 
Technické problémy rieši 
 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať: