ZÁPIS predmetov a rozvrhy na LS 2021/2022

banner BIG 4
Pred/zapís (výber) predmetov na nasledujúci semester viď. Harmonogram akademického roka, ostatní cca 2 týždne pred zaciatkom semestra.
 
Postup:
- Pred/zapis predmetov podľa harmonogramu2 týzdne do začiatku semestra.
- Pridávanie predmetov si kontrolujte s odporúčaným študijným plánom. (návod bod 1) 
- Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.
 
- predzapísané predmety podľa harmonogramu od 17.12.2021, nepredzapísané 2 týždne pred začiatkom semestra.
- Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu prihlásených/predzapísaných v AIS.
- nepredzapísaní 2 týždne pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.
 
 

Zo študijneho poriadku:

Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.
 
Technické problémy rieši 
 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať: