Pridanie predmetov - predzápis a rozvrhy na LS 2020/2021

banner BIG 4
Pred/zapís predmetov na nasledujúci semester viď. Harmonogram akademického roka, ostatní cca 2 týždne pred zaciatkom semestra.
 
Postup:
- Pred/zapis predmetov podľa harmonogramu alebo 2 týzdne do začiatku semestra.
- Pridávanie predmetov si kontrolujte so odporúčaným študijným plánom
- Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.
 
- predzapísané predmety podľa harmonogramu, nepredzapísané 2 týždne pred začiatkom semestra.
- Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu prihlásených/predzapísaných v AIS.
- nepredzapísaní 2 týždne pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.
 
 

Zo študijneho poriadku:

Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.
 
Technické problémy rieši 
 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať: