Výsledky doplňujúcich volieb do AS PF UKF v Nitre

V súlade so schváleným harmonogramom volieb do AS PF UKF v Nitre sa dňa 6.10. 2020 uskutočnili  doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF UKF v Nitre.

Volebná komisia konštatuje, že z 1378 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 139 voličov, ktorí odovzdali 139 volebných lístkov z toho  platných volebných lístkov  bolo 139. Výsledky volieb sú nasledovné.

Počet získaných hlasov :

Meno Študijný program body
Mgr. Želmíra Hasičová didaktika technických predmetov 49
Mgr.  Michal Jarabica pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia 32
Mgr.  Ivana Lacková, DiS. art. pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia 35
Mgr. Michal Priškin učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy 17
Timea Turicová predškolská a elementárna pedagogika 58
Marek Vojtko hudba a zvukový dizajn 39

           

Záverom volebná komisia konštatuje, že doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF UKF v Nitre prebehli v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty a výsledky sú platné. Členmi Akademického senátu PF UKF v Nitre sa stávajú:

Timea Turicová                              predškolská a elementárna pedagogika

Mgr. Želmíra Hasičová                  didaktika technických predmetov

Marek Vojtko                                  hudba a zvukový dizajn