Prihlasovanie na Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium
 
Rozširujúce štúdium 
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky
Učiteľstvo výtvarného umenia
 
 
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje
- vyplnením a uložením prihlášky v elektronickej podobe v akademickom informačnom systéme UKF
- alebo odoslaním papierovej formy prihlášky
 
v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami
 
 
prihlaskaR