Pridanie predmetov (pred/zápis) 2020/2021

banner BIG 4

Pred/zapís predmetov na nasledujúci semester viď. Harmonogram akademického roka, ostatní pred zaciatkom semestra.
Študenti prijatí do 1. ročníka po zapise na štúdium (inštruktáži).

Postup:

 
Pridávanie predmetov si kontrolujte so Sprievodcom štúdia. Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.

Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných študentov v AIS (a prijatých na štúdium).

Zverejnenie rozvrhov na nasledujúci semester (viď. Harmonogram akademického roka), prihlasovanie predzapísaných študentov na rozvrh (viď. Harmonogram akademického roka), nepredzapísaní pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.

 

Zo študijneho poriadku:
Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.

Technické problémy rieši 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať:

Študijný poriadok
Harmonogram akademického roka.

___________________________________________________________________________________________________________________