Pridanie predmetov na LS 2019/2020 do 17.11.2019

banner BIG 4

Predzapís na nasledujúci semester = pridanie predmetov (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní pred začiatkom semestra (cca dva týždne). 

Postup:

 
Pridávanie predmetov si kontrolujte so Sprievodcom štúdia. Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.

Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných študentov v AIS.

Zverejnenie rozvrhov na letný semester (viď. Harmonogram akademického roka) a prihlasovanie predzapísaných študentov na rozvrh (návod 2), ostatní pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.

 

Zo študijneho poriadku:
Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.

Technické problémy rieši 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať:

___________________________________________________________________________________________________________________