Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS PF UKF v Nitre

003

oprava zapisnica