Výsledok volieb kandidáta na dekana PF UKF v Nitre

vysledok