Školenie a výučba 1. ročník externé štúdium

pre 1. ročník externého bakalárskeho štúdia 2017/2018

školenie AIS začína:
29.09.2017 o 08:00-10:00 hod. prízemie miestnosť DRB00120 (D1) ul. Dražovská 4, Nitra
Školenia sa môžu zúčastniť aj študenti iného štúdia

 

nasleduje výučba:

štud. program: predškolská a elementárna pedagogika, 1. zXPEP15b

Pi 29.09.2017 od 10.00 – 15.30 hod. Teoretické základy pedagogiky (prof. PhDr. V. Kurincová, PhD.)
So 30.09.2017 od 08.00 – 15.30 hod. Teoretické základy pedagogiky (prof. PhDr. V. Kurincová, PhD.)

štud. program: pedagogika a vychovávateľstvo, 1.zXPed15b
Pi 29.09.2017 od 10.00 – 15.15 hod. Všeobecná psychológia ( Dr. Gatial, PhD.)
So 30.09.2017 – nie je výučba

štud. program: špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia, 1.zXSpe15b
Pi 29.09.2017 od 10.00 – 16.45 Všeobecná pedagogika (doc. PaedDr. J. Komora, PhD.)
So 30.09.2017 od 8.15 – 13. 15 hod. Všeobecná psychológia ( Dr. Gatial, PhD.)

štud. program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, 1.zXAJL15b
Pi 29.09.2017 od 10.00 – 15.45 Počúvanie s porozumením (doc. PaedDr. Horváthová, PhD.)
So 30.09.2017 – nie je výučba

štud. program: učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, 1.zXPPr15b
Pi 29.09.2017 od 10.00 – 16.00 Materiály a technológie I. (Mgr. J. Širka, Phd.)
So 30.09.2017 – nie je výučba

Poznámka: Po prihlásení sa do AIS ostatné rozvrhy uvidíte na celý semester. Nezrovnalosti oproti študijným plánom riešte so svojim študijným poradcom – tútorom na katedrách.