Ponuka stáže v Štátnom pedagogickom ústave

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) so sídlom v Bratislave ponúka pre študentov učiteľských študijných programov možnosť absolvovať odbornú prax v činnostiach, ktoré ŠPÚ uskutočňuje. Bližšie informácie o možnostiach odbornej praxe, ako aj prihlasovací formulár sú uvedené v priložených dokumentoch.

Ponuka

Návratka