Vyhlásenie Kandidátov do doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti as PF UKF konaných dňa 11. 4. 2017

kandidati