Pracovný portál www.edujobs.sk

Pracovný portál pre pedagogických zamestnancov www.edujobs.sk ponúka pedagogické a odborné pozície pre materské, základné a stredné školy i školské zariadenia. Uchádzačom o prácu poskytuje aktuálnu ponuku voľných pracovných miest v školstve s možnosťou pokročilého vyhľadávania či automatizovaného posielania ponúk priamo na ich e-mail. V prípade záujmu môžete navštíviť stránky www.edujobs.sk.

 

Iné ponuky:

Ponuka 1. (vychovávateľ)

Ponuka 2. (učiteľ I. stupeň)

Ponuka 3. (riaditeľ MŠ do 30.06.2017)