Prihlasovanie na Erasmus+ stáže 2016/2017 do 31.10.2016

Druhé kolo prihlasovania na Erasmus+ stáže za akademický rok 2016/2017

Oznamujeme študentom, že do 31.10.2016 je otvorený systém www.studyabroad.sk pre druhé kolo prihlasovania na Erasmus+ stáže za akademický rok 2016/2017. Bližšie informácie a Pokyny pre študentov – záujemcov o mobilitu v rámci programu ERASMUS+ 2016/2017 sú uvedené na webovom sídle univerzity, link: https://www.ukf.sk/medzinarodne-vztahy-ukf/erazmus/staz.

Podklady nahraté a vytlačené z aplikácie StudyAbroad sa odovzdávajú katedrovým koordinátorom najneskoršie do 3.11.2016. (zoznam Erasmus koordinátorov UKF: https://www.ukf.sk/images/medzinarodne_vztahy/ZOZNAM_ERASMUS_KOORDINATOROV_NA_UKF.pdf)