Študijné oddelenie zatvorené 12.10.2016

Dňa 12. októbra 2016
bude Študijné oddelenie PF UKF v Nitre zatvorené
z dôvodu konania promócií absolventov.


ŠO PF UKF v Nitre