Pedagogická prax - 3. roč. Bc. 2020/2021

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 

Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Fakulta prírodných vied

3. ročník bakalárske štúdium

učiteľstvo v kombinácii dvoch predmetov a jednopredmetové učiteľstvo

 

Žiadosť o výnimku v realizácii pedagogickej praxe I. – hospitačno-asistentská v ZS 2020/21 treba podať 

do  18.09.2020.

 

V žiadosti o uznanie praxe alebo akejkoľvek výnimky je nevyhnutné :

  • uviesť typ a dôvody požadovania výnimky,
  • doložiť všetky relevantné potvrdenia (napr. lekárske),
  • vyjadrenie metodika príslušnej katedry,
  • doložiť Potvrdenie o prijatí študenta na pedagogickú prax.

V prípade potreby kontaktujte a žiadosti adresujte dr. Szíjjártóovej na Oddelenie pedagogickej praxe.

Tlačivá nájdete na stránke https://www.pf.ukf.sk/sk/organizacia-studia/pedagogicka-odborna-prax?start=3 alebo na Oddelení pedagogickej praxe.

                                                                            Katarína Szíjjártóová

Oddelenie pedagogickej praxe PF UKF