Dodatočné prihlasovanie študentov na Erasmus+ 2016/2017

Pedagogická fakulta UKF v Nitre informuje študentov o možnosti dodatočného prihlasovania sa na Erasmus+ pre akademický rok 2016/2017 v rámci štúdia, ako aj stáže. Prihlasovanie bude prebiehať obvyklým spôsobom cez portál www.studyabroad.sk do 8. mája 2016.