Pedagogická prax

Len pre študentov 2. roč. denného štúdia - učiteľské študijné programy

 

Vážená študentka, vážený študent


Blíži sa termín predzápisov na akademický rok 2016/2017. V tomto roku je podľa študijných programov zaradený predmet pedagogická prax, keďže pedagogickú prax zabezpečujeme vopred na základe dohôd a  zmlúv s cvičnými školami a učiteľmi, je počet študentov, ktorí absolvujú prax mimoriadne dôležitý a záväzný. V zmysle uvedeného vás prosím, ak máte záujem o absolvovanie praxe a získanie potrebných kreditov v ďalšom roku štúdia, aby ste sa na predmet pedagogická prax záväzne predzapísali.
Študenti, ktorí nebudú na tento predmet vopred zapísaní, nebudú na pedagogickú prax  v 3. ročníku zaradení.
 V tejto súvislosti vás upozorňujem, že predmet bude možné zapísať si až v ďalšom roku štúdia.
Ak máte záujem skončiť v štandardnej dĺžke štúdia, venujte predzápisu náležitú pozornosť.

S pozdravom Jana Duchovičová - prodekan pre štúdium