Iniciatíva slovenských učiteľov - podpora

Vedenie Pedagogickej fakulty UKF v Nitre – inštitúcie s 56-ročnou tradíciou vzdelávania učiteľov, vyjadruje podporu Iniciatíve slovenských učiteľov.

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., dekan
doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. prodekan pre vzdelávanie
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekan pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy
Ing. Lucia Bezáková, tajomník fakulty

______________________________________________________________________________________

AS PF UKF v Nitre vyjadruje podporu k Vyhláseniu Vedenia PF UKF v Nitre k Iniciatíve slovenských učiteľov.
Uznesenie č. 7/22022016 zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre dňa 22.02.2016