Študijne oddelenie zatvorené 26.11.15

Oznamujeme všetkým študentom PF UKF v Nitre, že študijné oddelenie PF
bude dňa 26.11.2015 zatvorené z dôvodu služobnej cesty.

ŠO PF UKF v Nitre