Technológie vo výučbe

TECHNOLÓGIE VO VÝUČBE
NIEČO PRE MODERNÝCH UČITEĽOV

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku a workshopy venované využitiu moderných technológií vo výučbe, ktoré budú prebiehať v priestoroch
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4,
v stredu 11.11.2015 od 9.00. do 13.00 hod.

Prednášky a workshopy sa budú konať v miestnostiach
DRB00120, DRB03060 a DRB02210.

Na prednáškach Vám predstavíme Apple riešenia pre školstvo:
- ucelený ekosystém iPad, iTunes U - bezplatný vzdelávací obsah,
iBooks Author - tvorba vlastných učebných materiálov
- hlavné výhody tabletov vo výučbe - predstavenie kľúčových funkcií, ich vzťah k výučbe, výber najzaujímavejších riešení zo škôl, demo základných aplikácií pre školy.

Workshopy budú zamerané:
na jednotlivé typy škôl - základné školy – prvý a druhý stupeň, stredné školy a špeciálne školy. V každom z workshopov predstavíme možnosti práce  pre daný typ školy - praktické ukážky z výučby - výstupy žiakov, práca s aplikáciami, možnosti tvorby vlastných učebných materiálov.

Prednášky a workshopy sú organizované v spolupráci
so spoločnosťami TRACO Computers s.r.o. a iStores.
Spoločnosti TRACO Computers s.r.o. a iStores sú autorizovanými partnermi spoločnosti Apple pre oblasť školstva – Apple Solution Expert Education.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

technologievo vyucbe