Rektorské a dekanské voľno

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udaľuje:

rektor UKF v Nitre rektorské voľno 30.10.2015 študentom UKF v Nitre.

dekan PF UKF v Nitre  dekanské voľno 02.11.2015 študentom PF UKF v Nitre.