Priznané prospechové štipendium

Študenti ktorým bolo priznané prospechové štipendium, oznámte bankový účet, na ktorý vám má byť štipendium vyplatene, prostredníctvom Vášho študentského univerzitného e-mailu  na adresu najneskôr do 20.10.2016.

Ak vám bolo štipendium priznané, informácie (PRA Motivačné prospechové štipendium A, od 14.10.2016...) najdete v AIS a správach študentského e-mailu.

stip