Štátne skúšky - prihlásenie do 15.07.2015

Vážená študentka, vážený študent v končiacom ročníku

v súvislosti s blížiacim sa termínom skončenia skúškového obdobia vám oznamujem, že ak ste splnili podmienky ukončenia štúdia a máte záujem ísť na štátne skúšky v augustovom termíne, je potrebné prihlásiť sa v AIS na augustový termín štátnej skúšky  najneskôr do 15.07.2015 a to aj v prípade, že ste sa v predošlom období už prihlásili na termín v máji. V opačnom prípade vás študijné oddelenie na štátne skúšky nezaradí a štúdium si budete môcť ukončiť až v ďalšom (nadštandardnom) roku štúdia

 ďakujem za porozumenie.

 S pozdravom

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

 

Návody