P O Z O R !!! Zmena úradných hodín na študijnom oddelení PF

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ PF UKF V NITRE

Oznamujeme všetkým študentom PF UKF v Nitre, že počas mesiacov júl a august 2015 budú zmenené úradné hodiny nasledovne:
pondelok až štvrtok
od 09:00 hod. do 11:00 hod.