Rektorské a dekanské voľno

Rektor Univerzity Konštantína filozofa v Nitre
udeľuje rektorské voľno pre študentov UKF na 2. apríla 2015

 

Dekan Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
udeľuje dekanské voľno pre študentov PF na 7. apríla 2015