Zápisy 2020/2021 - harmonogram

 

Študijné oddelenie 1 
- denné štúdium - jednoodborové, učiteľstvo (jednopredmetové)
 
Študijné oddelenie 2
- denné štúdium - učiteľstvo v kombinácii (dvojpredmetové)
 
  
Prípravné školenie pre prvákov
Očakávania študenta prvého ročníka od štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre
 

Počas zápisov bude študijné oddelenie zatvorené.

uradnatabula