Uchádzači štúdia telesnej výchovy, šport a rekreácia.

Informácie pre uchádzačov o bakalárske študijné programy UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY V (KOMBINÁCII) A ŠPORT A REKREÁCIA
V súvislosti s aktuálnou situáciou, ktorú spôsobuje šírenie koronavírusu oznamujeme uchádzačom o štúdium študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) a študijného programu šport a rekreácia, že potvrdenie od obvodného lekára, ktoré potvrdzuje zdravotný stav umožňujúci vykonávať fyzicky náročné činnosti pri dosahovaní športových výkonov v rámci zvoleného študijného programu, stačí ak uchádzač PREDLOŽÍ KU DŇU ZÁPISU.