Študijné oddelenie č. dv. 110 zatvorené

Počas zápisov v termíne
od 7.9.2015 do 21.9.2015 (vrátane)

bude Študijné oddelenie PF UKF v Nitre
(č.dv. 110) zatvorené.

 

Plati pre AjK, And, BOZ, Ped, PEP, SaR, UPV a učieľstvo jednopredmetové AJ, TCH, UHD, UHU.