Projektovy tím PF UKF

Predseda/Chairperson:

doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD.

Členovia/Members:

prof. PaedDr. CTIBOR HATÁR, PhD.
doc. PaedDr. JAROSLAV BROĎÁNI, PhD.
Mgr. KATARÍNA CHVÁLOVÁ, PhD.
doc. Mgr. ALENA KRUČAYOVÁ, PhD.
Mgr. LUCIA RAPSOVÁ, PhD.
doc. PaedDr. DANKA LUKÁČOVÁ, PhD.
PaedDr. JANKA SATKOVÁ, PhD.