Požiadavky na prijímacie skúšky (PhD.)

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

2019/2020
bude zverejnené najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok
 
zYAnd15d, zYxAnd15d Andragogika
zYDAJ15d, zYxDAJ15d  Didaktika anglického jazyka a litertúry
zYDH15d, zYxDH15d Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
zYPed15d, zYxPed15d Pedagogika
zYPEP15d, zYxPEP15d Predškolská a elementárna pedagogika
zYDTP15d, zYxDTP15d Didaktika technických predmetov 
zYSED15d, zYxSED15d Športová edukológia

 

Podmienky prijatia