Požiadavky na prijímacie skúšky Bc.

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre
bakalárske štúdium denné

  Študijne programy bez prijímacej skúšky
Andb
andragogika
AjKb
anglický jazyk a kultúra
BOZb Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
HZDb hudba a zvukový dizajn
Pedb
pedagogika a vychovávateľstvo
SPEb špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
PEPb
predškolská a elementárna pedagogika
SaRb
AJLb učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
HUUb učiteľstvo hudobného umenia
HUDb učiteľstvo hudobno - dramatického umenia
HUAJb učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry
HUESb učiteľstvo hudobného umenia a estetickej výchovy
HUETb učiteľstvo hudobného umenia a etickej výchovy
HUFJb učiteľstvo hudobného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
HUHIb učiteľstvo hudobného umenia a histórie
HUNVb učiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy
HUNJb učiteľstvo hudobného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
HUPGb učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky
HUPSb učiteľstvo hudobného umenia a psychológie
HURJb učiteľstvo hudobného umenia a ruského jazyka a literatúry
HUSJb učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry
HUSPb učiteľstvo hudobného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
HUTJb učiteľstvo hudobného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
HUTEb učiteľstvo hudobného umenia a techniky
HUVOb učiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu
HUVUb učiteľstvo hudobného umenia a výtvarného umenia
   
PGAJb učiteľstvo pedagogiky anglického jazyka a literatúry
PGESb učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy
PGFJb učiteľstvo pedagogiky a francúzskeho jazyka a literatúry
PGHIb učiteľstvo pedagogiky a histórie
PGNVb učiteľstvo pedagogiky a náboženskej výchovy
PGNJb učiteľstvo pedagogiky a nemeckého jazyka a literatúry
PGPSb učiteľstvo pedagogiky a psychológie
PGRJb učiteľstvo pedagogiky a ruského jazyka a literatúry
PGSJb učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry
PGSPb učiteľstvo pedagogiky a španielskeho jazyka a literatúry
PGTJb učiteľstvo pedagogiky a talianskeho jazyka a literatúry
PGTEb učiteľstvo pedagogiky a techniky
PGVOb učiteľstvo pedagogiky a výchovy k občianstvu
   
PSAJb učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry
PSESb učiteľstvo psychológie a estetickej výchovy
PSETb učiteľstvo psychológie a etickej výchovy
PSFJb učiteľstvo psychológie a francúzskeho jazyka a literatúry
PSHIb učiteľstvo psychológie a histórie
PSNVb učiteľstvo psychológie a náboženskej výchovy
PSNJb učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry
PSRJb učiteľstvo psychológie a ruského jazyka a literatúry
PSSJb učiteľstvo psychológie a slovenského jazyka a literatúry
PSSPb učiteľstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
PSTJb učiteľstvo psychológie a talianskeho jazyka a literatúry
PSTEb učiteľstvo psychológie a techniky
PSVOb učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu
   
TCHb učiteľstvo techniky  
TEAJb učiteľstvo techniky a anglického jazyka a literatúry
TEESb učiteľstvo techniky a estetickej výchovy 
TEETb učiteľstvo techniky a etickej výchovy
TEFJb učiteľstvo techniky
a francúzskeho jazyka a literatúry
TEHIb učiteľstvo techniky a histórie
TENVb učiteľstvo techniky a náboženskej výchovy
TENJb učiteľstvo techniky a nemeckého jazyka a literatúry
TERJb učiteľstvo techniky a ruského jazyka a literatúry
TESJb učiteľstvo techniky a slovenského jazyka a literatúry
TESPb učiteľstvo techniky a španielskeho jazyka a literatúry
TETJb učiteľstvo techniky a talianskeho jazyka a literatúry
TEVOb učiteľstvo techniky a výchovy k občianstvu
PPrb učiteľstvo praktickej prípravy
- Študijne programy bez prijímacej skúšky
TVAJb učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
TVESb učiteľstvo telesnej výchovy a estetickej výchovy
TVETb učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy
TVFJb učiteľstvo telesnej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry
TVHIb učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
TVHUb učiteľstvo telesnej výchovy a hudobného umenia
TVNVb učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
TVNJb učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry
TVPGb učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky
TVPSb učiteľstvo telesnej výchovy a psychológie
TVRJb učiteľstvo telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry
TVSJb učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
TVSPb učiteľstvo telesnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry
TVTJb učiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry
TVTEb učiteľstvo telesnej výchovy a techniky
TVVOb učiteľstvo telesnej výchovy a výchovy k občianstvu
TVVUb učiteľstvo telesnej výchovy a výtvarného umenia
   
VUAJb učiteľstvo výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry
VUESb učiteľstvo výtvarného umenia a estetickej výchovy
VUETb učiteľstvo výtvarného umenia a etickej výchovy
VUFJb učiteľstvo výtvarného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
VUHIb učiteľstvo výtvarného umenia a histórie
VUNVb učiteľstvo výtvarného umenia a náboženskej výchovy
VUNJb učiteľstvo výtvarného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
VUPGb učiteľstvo výtvarného umenia a pedagogiky
VUPSb učiteľstvo výtvarného umenia a psychológie
VURJb učiteľstvo výtvarného umenia a ruského jazyka a literatúry
VUSJb učiteľstvo výtvarného umenia a slovenského jazyka a literatúry
VUSPb učiteľstvo výtvarného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
VUTJb učiteľstvo výtvarného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
VUTEb učiteľstvo výtvarného umenia a techniky
VUVOb učiteľstvo výtvarného umenia a výchovy k občianstvu

 späť


bakalárske štúdium externé
 
  Študijne programy bez prijímacej skúšky
XAndb andragogika
XBOZb Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
XPedb pedagogika a vychovávateľstvo
XPEPb predškolská a elementárna pedagogika
XSpe špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
XAJLb učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
XPPrb učiteľstvo praktickej prípravy
XTCHb učiteľstvo techniky

 späť


 Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (termíny, poplatky)