Logo UKF
Rozvrhy hodín

Rozvrhy hodín

 

Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných študentov. Pre predzapísaných je termín prihlásenia na rozvrh od 15.12.2014 (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.
Nepredzapísaný študent riskuje, že nebude mať možnosť prihlásenia na rozvrh.

Doplňujúci zápis predmetov a prihlasovanie na rozvrh pre študentov bude prístupný dva týždne pred začiatkom semestra do začiatku semestra.
V prípade problému, po tomto termíne, okamžite navštívte študijné oddelenie v úradných hodinách.


Po každej zmene predmetu si vytlačte Výkaz o štúdiu za zimný semester - informatívny.
!!! Ak sa nedostanete na rozvrh, nezabudnite si predmet odstrániť zo zápisného listu!!!

Nejasnosti v rozvrhoch riešte na príslušnej katedre.

Rozvrhy hodín pre nájdete v AIS.

 

Postup prihlasovania v AIS nájdete na stránke PF v časti "Práca v AIS".
Technické problémy rieši  This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.