Logo UKF
Rozvrhy hodín

Rozvrhy hodín

 

Rozvrhy na zimný semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných (a prijatých) študentov. Predzapísaní študenti sa možu prihlásiť na rozvrh od 27.06.2014 (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní od 01.09.2014 na neobsadené miesta.
Nepredzapísaný študent riskuje, že nebude mať možnosť prihlásenia na rozvrh (neplatí pre prvé ročníky).

!!! Ak sa nedostanete na rozvrh, nezabudnite si predmet odstrániť zo zápisného listu.!!!
Doplňujúci zápis predmetov a prihlasovanie na rozvrh pre študentov do 12.09.2014 (okrem prvých ročníkov).
V prípade problému, po tomto termíne, okamžite navštívte študijné oddelenie v úradných hodinách.


Po každej zmene predmetu si vytlačte Výkaz o štúdiu za zimný semester - informatívny. Vytlačte si rozvrh.

Nejasnosti v rozvrhoch riešte na príslušnej katedre.

Rozvrhy hodín pre denné štúdium (v AIS)
Rozvrhy hodín pre externé štúdium (v AIS)

 
Postup prihlasovania v AIS nájdete na stránke PF v časti "Práca v AIS".
Technické problémy rieši  This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.