Logo UKF
Práca v AIS
Aký máte problém?
- AIS nereaguje správne, nejde tlač
- test prehliadača

- pridať predmety do zápisného listu*- vytlačiť výkaz o štúdiu*
- prihlásiť na rozvrh* - pozrieť/vytlačiť svoj rozvrh


- prihlásiť na skúšku*
- pozrieť aké mám hodnotenie

- prihlásiť na záverečnú prácu* - vložiť záverečnú prácu do AIS*
 - pozrieť/vytlačiť posudok oponenta/školiteľa
prihlásiť sa na štátnu skúšku*
(pozrieť si dátum zaradenia) 

- skontrolovať si priebeh štúdia (najmä pre končiacich študentov)
- pozrieť vážený študijný priemer a hodnotenie predmetov
- pozrieť priebežné hodnotenie predmetov
pozrieť si údaje o študentovi (osobné údaje, adresy, karty, účty, štúdium, prihlášky)

- vytvoriť zápisný list na ďalší rok* (len v pred/zápise do nasledujúceho ročníka, ak nie je vytvorený))
- elektronický zápis*
- pozrieť školné a vytlačiť príkaz na úhradu

- zistiť informácie o predmete (register predmetov)
- prečítať si správy v AIS
- vyplniť dotazník

- používať elektronickú nástenku (komunikácia s vyučujúcim)
- prihlásiť sa na slávnosť štúdia
 
*je možné len v stanovených intervaloch (sledujte oznamy)


Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi AIS - This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it  (na komunikáciu používajte študentský mail). 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.